×
 

Sprekers tijdens het Arbeidsjuridisch congres 2018

mojoimagealt-6307-alt

 

Femke Laagland
Hoogleraar arbeidsrecht Radboud Universiteit  

Femke Laagland (1979) studeerde Europees en internationaal recht in Nijmegen. Zij voltooide haar master in 2005 met het judicium cum laude. Na afronding van haar studie werkte Femke een aantal jaren als advocaat. In 2009 stapte zij over naar de Radboud Universiteit waar zij in 2013 promoveerde op het onderwerp 'De rol van werknemers (vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie'. Sinds 1 januari 2014 is Femke als universitair hoofddocent verbonden aan de vaksectie Sociaal Recht (Onderzoekcentrum Onderneming & Recht). In haar onderzoek houdt zij zich bezig met het (Europese) arbeidsrecht, met een nadruk op grensoverschrijdende arbeid, grondrechten en flexibele arbeidsrelaties. Onlangs is zij benoemd tot hoogleraar arbeidsrecht (in het bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten daarvan).

mojoimagealt-6322-alt

 

Anouschka Laheij
Dagvoorzitter

Anouschka Laheij is politicoloog en psycholoog en een gedreven en mensgerichte dagvoorzitter, moderator en gespreksleider. In 2007 heeft zij besloten van haar hobby haar vak te maken en leidt zij sindsdien (grootschalige) congressen, dialogen en debatten, voor zowel de profit (Google, HPE, Schiphol Group, Rabobank) als de non-profit sector, daarbij schakelt zij makkelijk van het Nederlands naar het Engels. 

Zij interviewt bestuurders, politici, ministers en ceo’s op een constructief kritische wijze. Ook weet zij elke paneldiscussie met haar spitsvondigheid en creativiteit tot spannende gebeurtenis te maken voor het publiek. 

Haar achtergrond als politicoloog en psycholoog maakt dat zij journalistieke scherpte combineert met een hoge mate van human interest. Ook is zij als geen ander in staat energie te brengen en de zaal in beweging te krijgen. Zij creëert de noodzakelijke verbindingen tussen de inhoudelijke thema’s, de sprekers en het publiek. Ook was zij in 2017 de dagvoorzitter van de AJD-congressen van het UWV.

mojoimagealt-6309-alt

 

Jan Meijer 
Teammanager landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening UWV

Mr. J. (Jan) Meijer is als Manager Arbeids- en Ontslagrecht werkzaam bij de landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. In deze hoedanigheid is hij onder meer verantwoordelijk voor het beleidsmatig aansturen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV op het terrein van de uitvoering van de ontslagtaak en onderhoudt hij de contacten met onder meer het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en de Stichting van de Arbeid.

Onder zijn vakinhoudelijke verantwoordelijkheid zijn de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid tot stand gekomen. Daarnaast spreekt hij regelmatig op congressen van het Instituut voor arbeidsrecht, Lexlumen, Sdu, Verenigingen voor arbeidsrechtadvocaten, SRA , OSR, etc.

Jan Meijer studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

mojoimagealt-6308-alt

 

Stefan Felix Sagel 
Hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden en cassatieadvocaat te Amsterdam

Stefan Felix Sagel (1973) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden. Na in 1997 in Leiden cum laude te zijn afgestudeerd in de civielrechtelijke afstudeerrichting, behaalde hij in het daarop volgende jaar de titel van Magister Juris in European and Comparative Law aan de University of Oxford. Per 1 januari 1999 werd Stefan Sagel advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, waar hij zich specialiseerde in arbeidsrecht en civiele cassatie, dat laatste met name op arbeidsrechtelijk gebied. Hij is de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende spraakmakende cassatiezaken, zoals de procedures over de schadevergoeding uit kennelijk onredelijk ontslag (Van der Grijp/Stam en Rutten/Breed, NJ 2010, 493 en 494), over de vraag of ZZP'ers kunnen vallen onder de regeling inzake werkgeversaansprakelijkheid (Davelaar/Allspan, JAR 2012/110), over de reikwijdte van de verzekeringsplicht van werkgevers voor verkeersongevallen van werknemers (TNT/Wijenberg, NJ 2011, 597) en de herziening van het stakingsrecht (FNV/Enerco NJ 2015/252 en FNV/Amsta NJ 2015/438).

Stefan Sagel heeft de afgelopen jaren op verschillende deelgebieden van het arbeidsrecht gepubliceerd, onder meer over de herziening van het ontslagrecht, stakingsrecht en cao-recht, maar ook over nieuwe ontwikkelingen, zoals de arbeidsrechtelijke consequenties van obesitas. In 2013 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over Het ontslag op staande voet. Zijn oratie had betrekking op de vraag in hoeverre de Wet werk en zekerheid ruimte laat voor maatwerk in het ontslagrecht.

Hij is naast zijn werkzaamheden als hoogleraar en advocaat onder meer lid van de redactie van het Tijdschrift Recht en Arbeid, medewerker van het Nederlands Juristenblad, docent bij het Studiecentrum Rechtspleging en gaf een serie colleges voor de Universiteit van Nederland.

mojoimagealt-6326-alt

 

Tof Thissen
Algemeen directeur UWV WERKbedrijf

Tof Thissen (1957) is sinds 1 mei 2015 algemeen directeur van UWV WERKbedrijf. Daarvoor was hij onder andere directeur van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en was hij Eerste Kamerlid voor GroenLinks. 

Naast zijn activiteiten voor UWV WERKbedrijf vervult hij een aantal nevenfuncties.  Zo is hij sinds 2017 bestuurslid Genootschap oud-Senatoren. En is hij lid van de Raad van Advies van CIZ. Daarnaast is hij sinds 2015 voorzitter van de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Limburg.

Tof Thissen woont samen in Roermond en heeft 2 zoons.

mojoimagealt-6304-alt

 

Erica Wits
Advocaat bij Sprengers advocaten te Utrecht

Erica Wits is sinds 2006 advocaat en partner bij Sprengers Advocaten te Utrecht. Het kantoor legt zich toe op het arbeidsrecht (medezeggenschapsrecht), ondernemingsrecht en sociale zekerheidsrecht. Voorheen werkte zij o.a. voor de FNV Rechtskundige dienst en het COA als senior arbeidsrechtjurist. Zij is auteur voor RAR (Kluwer), mede-auteur van het boek ‘Arbeidsrecht Begrepen’ (Bju) en kernredacteur arbeidsrecht bij SDU. Naast haar praktijk geeft zij veelvuldig cursussen op het terrein van arbeidsrecht en sociale zekerheid.